Participation as a Silver Sponsor of the 3rd Forum “Renewable & Storage” by energypress

nvisionist participation renewable & storage

Το μέλλον του Green Smart Energy έχει χρώμα ελληνικό

«Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θεωρούνται πια αλλά είναι απόλυτες προτεραιότητες διεθνώς, βάσει και του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δύο πεδία τα οποία σήμερα βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας, γιατί και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη είναι επιτακτική αλλά και ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας είναι καταλυτικός και οριζόντιος σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν μη τι άλλο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουμε πως μπορούμε να διεκδικήσουμε σημαντικό ρόλο σε αυτά τα πεδία. Ελληνικά μυαλά που διαπρέπουν και πρωτοπορούν, δίνοντας υπεραξία και παράγοντας καινοτόμες & υψηλού επιπέδου ψηφιακές λύσεις με διεθνείς διακρίσεις παγκοσμίου βεληνεκούς που έρχονται να δώσουν προστιθέμενη υψηλού επιπέδου αξία, ευελιξία και αποδοτικότητα. Αδιάψευστη επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεί η state of the art τεχνολογία σε έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο, όπως το green smart energy, την οποία παράγει η nvisionist με το nvbird®️» σημείωσε ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Βασίλης Ορφανός, στο πλαίσιο του 3ου Renewable & Storage Forum του Energypress.

Ο κύριος Ορφανός, ο οποίος συμμετείχε στην ενότητα του Forum με τίτλο ΑΠΕ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: «Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την ανάγκη περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ /Χωροταξικό, Natura, Βιοποικιλότητα / Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις», τόνισε κατά την τοποθέτηση του «Η κορυφαία τεχνολογικά λύση για το Green Smart Energy είναι ελληνική. Αξιοποιώντας καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής μία ελληνική start up, η nvisionist, ανέπτυξε το nvbird®️, ένα κορυφαίο παγκοσμίως ψηφιακό σύστημα, στην αιχμή της τεχνολογίας, το οποίο είναι «προϊόν» εντατικής έρευνας και ανάπτυξης». Παράλληλα, ο κύριος Ορφανός περιγράφοντας τα οφέλη που παρέχει το σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες σημείωσε πως το nvbird®️ ξεχωρίζει για την καινοτομία του, αφού διακρίθηκε ως η δεύτερη αρτιότερη καινοτόμα τεχνολογική λύση στο Technology Workshop 2021 της Wind Europe, ενώ  προσθέτει υπεραξία στην αιολική ενέργεια, ελαχιστοποιώντας τις εσφαλμένες ακινητοποιήσεις των ανεμογεννητριών, αυξάνοντας στο μέγιστο την παραγωγικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα σπάνια πτηνά από την πρόσκρουση τους στις ανεμογεννήτριες.

«Αιολικά πάρκα και η βιοποικιλότητα μπορούν να συνυπάρξουν με όρους βιώσιμότητας και παραγωγικότητας χάρις στην υψηλή ψηφιακή τεχνολογία» ανέφερε ο κύριος Ορφανός, περιγράφοντας παράλληλα πως «Τα αιολικά πάρκα εγκαθίστανται συχνά και σε τοποθεσίες, όπου ευδοκιμεί η άγρια φύση με αποτέλεσμα τα πτηνά διασχίζοντας τα αιολικά πάρκα να συγκρούονται στα φτερά των ανεμογεννητριών και να σκοτώνονται, ενώ κάποια από αυτά ανήκουν σε είδη προς εξαφάνιση με τραγικές συνέπειες για το οικοσύστημα. Η νομοθεσία της Ε.Ε. έχει θεσπίσει κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους οποίους κατά την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές  Natura 2000, οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν συστήματα που παρακολουθούν τη διέλευση πτηνών στο  περιβάλλον γύρω από τις ανεμογεννήτριες και να τα αποτρέπουν όταν βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης με αυτές. Εάν για κάποιο λόγο τα πουλιά διατηρήσουν την πορεία σύγκρουσης, το σύστημα πρέπει να σταματήσει την ανεμογεννήτρια διακόπτοντας την παραγωγή ενέργειας με αποτέλεσμα και την απώλεια σημαντικών εσόδων για τους παρόχους στα ήδη υπάρχοντα συστήματα».

«Παρά την μακρόχρονη παρουσία των αιολικών πάρκων παγκοσμίως μόλις τα τελευταία χρόνια έγινε η αρχή για την παγκόσμια αγορά συστημάτων ανίχνευσης, παρακολούθησης, αποτροπής και καταγραφής πτηνών σε περιβάλλοντα αιολικών πάρκων σε περίπτωση που κινδυνεύουν από σύγκρουση με ανεμογεννήτριες. Οι προσφερόμενες λύσεις στην παγκόσμια αγορά συστημάτων προστασίας πτηνών από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν ετεροχρονισμένες τεχνικές που αναλογικά με το επίπεδο της ψηφιακής τεχνολογίας (τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), Μηχανικής Μάθησης (Machine learning), κ.α.) που υφίσταται και χρησιμοποιείται σήμερα υπολείπονται. Το αποτέλεσμα είναι να υστερούν σημαντικά σε ακρίβεια, αποδοτικότητα και ευελιξία στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των αιολικών πάρκων. Σταματάνε τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας πολλές φορές την ημέρα χωρίς λόγο, από λάθος υπολογισμούς και αναγνωρίσεις πουλιών, με συνέπεια την μείωση της παραγωγικότητας αλλά και τη φθορά που προκαλείται στην ανεμογεννήτρια λόγω της παύσης» εξήγησε ο κύριος Ορφανός.

 Βασίλης Ορφανός, Εξειδικευμένος Σύμβουλος nvisionist

PRESS RELEASE EL

Share

error: Content is protected !!